Profiel Jan Luther Broekema

Sinds 1999 heb ik een eigen praktijk voor supervisie coaching en training.
Daarvoor  werkte ik als trainer/ adviseur in het vormingswerk in internaatsverband en gaf cursussen en trainingen aan beroepskrachten en vrijwilligers uit de gezondheidszorg, hulpverlening en onderwijs. Inmiddels ben ik 67, geniet van vrije tijd en blijf in beweging door het geven van een enkele training en een aantal persoonlijke gesprekken.

In mijn supervisiepraktijk in Arnhem werk ik met begeleiders, managers, stafmedewerkers en docenten uit onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, dienstverlening en non-profit sector. Daarnaast begeleid ik professionals bij burn-out, heroriëntatie op arbeid en terugkeer in het werk.
Als freelance trainer en opleider gaf ik aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen supervisiekunde, begeleidingskunde en leersupervisies.

Vanwege mijn achtergrond als trainer maak ik gebruik van vele instrumenten en creatieve werkvormen, die een leerproces kunnen verlevendigen en intensiveren. In mijn trainingen, coaching en supervisies zijn de ervaringen en vragen van de klant(en) uitgangspunt . Persoonlijke kwaliteiten, competenties én leerplezier staan centraal.
Door middel van reflectie op (werk)ervaringen, dialoog, spel en creatieve werkvormen leren deelnemers hun persoonlijke kwaliteiten in te zetten en nieuwe vaardigheden en houdingen te ontwikkelen gericht op de concrete werkpraktijk. Ik ben ingeschreven in het register van supervisoren van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching  (LVSC) onder registernummer: S10522H (supervisor) LS1137H (leersupervisor) D1145H (docent supervisiekunde).

curriculum