Inhoud

 

Terugkerende elementen in de gesprekken.

Uitgangspunten
Mogelijkheden, kwaliteiten, competenties, verlangens, uitdagingen.

Kernwoorden
Eigen kracht, veerkracht, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, eigenheid.
Verhaal bewerken= reflectie = evaluatie = toekomstplan = spanning

3 basisbehoeften:
autonomie
verbondenheid
competentie

Contract
Wie ben je (geworden)
Wat doe je
Wat wil je leren?

Proces
Werkthema’s worden leerthema’s:
Inzicht in polariteit, dynamiek, werkwoorden, ervaringen leiden tot nieuwe inzichten en betekenissen.

Thema’s
• Authenticiteit en congruentie:
Klopt wat je doet met wie je wilt zijn als persoon en als professional?
• Context
Wat leren jouw cliënten/patiënten/studenten van jou?
Hoe werkt dat door in hun wonen/leven/werken/praktijk?
• Verbinding
Wat/hoe draag jij bij aan de wereld waarin je zelf wilt wonen?
• Oogst
Hoe wil je (later) terugkijken op jouw handelen?