Begeleidingsvormen

supervisie

Leren reflecteren en leren integreren van denken, voelen en handelen.
Persoon én beroep staan centraal.meer over de inhoud van supervisie.

coaching

Leren beter functioneren in je beroep
Vaardigheden, houding en kennis die je nodig hebt in je beroep staan centraal.meer over coaching

training

Samen met andere professionals leer je nieuw gedrag op gebied van samenwerken, omgaan met cliënten, leidinggeven en communiceren. En je leert deze competenties toepassen in de werkpraktijk (transfer).

intervisie

Zelfstandig leren van je ervaringen in dialoog met collega’s.