Activiteit

In 2015 kreeg ik pensioen.
Daarmee kwam ook een eind aan de zorg voor voldoende klanten
en inkomsten, inherent aan een eigen praktijk als zzp’er.
Ik geniet nu van meer “vrije” tijd en ga voornamelijk in op aanvragen van en via bekende cliënten, voormalige collega’s en oud-studenten.
De laatste drie jaar verzorgde ik zo nog de volgende trajecten en trainingen:

supervisie / coaching aan:

▸ gedragsdeskundige zorg
▸ zelfstandig trainer
▸ verpleegkundige wijk-
▸ medewerker fysiopraktijk
▸ verpleegkundige ouderenzorg
▸ zelfstandig trainer / coach
▸ docent hogeschool
▸ vaktherapeut
▸ manager opleiding
▸ maatschappelijk werker medisch centrum
▸ leidinggevende zorg

leersupervisies
supervisie t.b.v. registratie lvsc.

training / intervisie aan:

▸ teamcoaches zelforganisatie
▸ didactiek voor vakdocenten
▸ intervisie verpleegkundigen hospice
▸ studiedag ondernemingsraad zorg
▸ training coaches & trainers relatiegericht werken zorg